12 Φεβ 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Δ.Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

        ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 

      
      Στο  Σχολείο μας για το Σχ.Έτος 2015-16  πραγματοποιούνται οι παρακάτω πράξεις : 

             Για Α). Για τη Πράξη «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη             μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες- ΑΠ 3 (MIS 485614)» και

Β). Για τη Πράξη «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ήκαι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού - ΑΠ3» (MIS 453706) του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», του ΕΣΠΑ 2007-.2013 και του ΕΠΑΝΑΔ του ΕΣΠΑ 2014-2020..                                            
                                                                                                                                                                                          
                                 
               

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου